Film Film Database

Karlovy Vary IFF

A nagy Füzet

János Szász

2013
Hungary

Karlovy Vary IFF

Romanzo di una strage

Marco Tullio Giordana

2012
Italy

Karlovy Vary IFF

Cigan

Martin Sulík

2011
Slovak Republic

Karlovy Vary IFF

Neka Ostane Medju Nama

Rajko Grlic

2009
Croatia

Karlovy Vary IFF

Applaus

Martin Zandvliet

2009
Denmark

Karlovy Vary IFF

Bahrtalo!

Robert Lakatos

2008
Hungary

Karlovy Vary IFF

Klass

Ilmar Raag

2007
Estonia

Karlovy Vary IFF

Valkoinen Kaupunki

Aku Louhimies

2006
Finland

Karlovy Vary IFF