Network Network members

Kino Kuvakukko

Address : Vuorikatu 27
70100 Kuopio
Finland
Exhibition company : Kino Kuvakukko
Phone : +358 17 182 470 http://www.kuvakukko.fi/
Cinema supported by the MEDIA program

Kino Kuvakukko in numbers

0 Screen
0 Seats
0 Creation date
0 network entry